Ergoterapie


Ergoterapie je léčebná disciplína, která pomáhá lidem všech věkových kategorií plně se zapojit do každodenního života přes jejich fyzické, mentální nebo sociální omezení. Zaměřuje se na podporu soběstačnosti a nezávislosti v denních, pracovních a volnočasových aktivitách. Ergoterapeuti pracují s klienty na obnovení nebo rozvoji dovedností potřebných pro smysluplné a nezbytné činnosti, čímž přispívají k jejich zdraví a duševní pohodě.


Jaké jsou cíle ergoterapie?

  • Podpora zdraví a pohody - prostřednictvím smysluplné aktivity
  • Zlepšení soběstačnosti - v každodenních činnostech, pracovních úkolech a volnočasových aktivitách
  • Sociální integrace - umožnění plné účasti v komunitě a naplňování sociálních rolí
  • Individualizovaný přístup - terapie zacílená na konkrétní potřeby a možnosti klienta


Jak ergoterapie pomáhá?

  • Nácvik dovedností - pro obnovení nebo rozvoj schopností potřebných v každodenním životě
  • Adaptace prostředí - přizpůsobení bydlení a pracovního prostoru pro lepší soběstačnost
  • Poradenství - v oblasti prevence a zvládání konkrétních situací
  • Využití pomůcek - doporučení a školení v používání kompenzačních a technických pomůcek


Pro koho je ergoterapie určena?

Ergoterapie slouží širokému spektru klientů, včetně osob s neurologickými onemocněními, ortopedickými a revmatickými diagnózami, periferními nervovými postiženími a mnoha dalšími. Přínos má pro jedince po úrazech, s chronickými onemocněními či v procesu stárnutí.